Visie en Missie

Doelstelling en Visie

Bij St. kinderopvang Rainbow KidZ draait alles om spelen en samen plezier maken. Het uitgangspunt hierbij is verantwoorde kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin de kinderen zich spelenderwijs op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.
Wij willen ervoor zorgen dat ieder kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelt. De leidsters spelen hierin een grote rol en zullen er alles aan doen om de kleintjes zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Het is van groot belang om samen met de ouders een goede band op te bouwen, waarbij geborgenheid voor het kind en vertrouwen van de ouders voorop staan.
Wij zijn er van overtuigd dat via onze handpop Puk wij veel kunnen bereiken bij de kinderen.

Uitgangspunten hierin zijn:

  • Bieden van emotionele veiligheid.
    Stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties.
    Stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
    Overdracht van waarden en normen.

Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen. De handpop Puk is het speelkameraadje van de kinderen die van alles meemaakt. Puk doet mee aan alle activiteiten en heeft een eigen stoeltje en een eigen bed. De belevenissen van Puk zijn heel herkenbaar: Puk is verkouden of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden. Het programma bestaat uit verschillende thema’s en bijpassende activiteiten die passen van de dagstructuur in het kinderopvang en veel mogelijkheden bieden voor interactie. Want zo leren kinderen. Met Puk wordt gewerkt aan taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en ontluikende rekenvaardigheden Daarnaast vinden wij communicatie met de ouders van groot belang. Deze zal bij Uk & Puk behalve dagelijks en informeel, ook formeel georganiseerd worden door middel van oudercommissies en -bijeenkomsten.

Onze groepsleidsters zijn professioneel, goed geschoold en ervaren, maar vooral geselecteerd op persoonlijkheid. Liefde voor kinderen en het werk en een goede onderlinge verhoudingen tussen collega’s zijn voorwaarde voor een prettige sfeer op de groep. Tenslotte is de veilige omgeving een zeer belangrijke factor binnen onze kinderopvang.

Onze missie

St. Kinderopvang Rainbow KidZ gelooft in gelijke kansen voor kinderen met aandacht, warmte en grote deskundigheid, begeleiden wij uw kind (0-13 jaar) in het beleven, ontdekken en groeien op zijn of haar eigen manier, in een veilige en vertrouwde omgeving. Wij zijn de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk.

Kinderopvang Rainbow KidZ stimuleert kinderen om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken, individueel en samen met leeftijdsgenootjes. Vandaar dat wij (India 3) hebben gevraagd u als (toekomstige) papa en mama rond te leiden op in onze kinderopvang:

“We gaan zien wat er allemaal te doen is.”

Welkom bij Stichting Kinderopvang Rainbow KidZ !