Wie zijn wij


Mogen wij ons voorstellen?

Stichting Kinderopvang Rainbow KidZ is een professionele onderneming die op professionele wijze kinderopvang verzorgt voor kinderen van 0 tot 4 jaar/ Voorschoolse opvang/Pre-escolar / Buitenschoolse opvang / Gastouder opvang/Vakantie opvang. Wij willen een service verlenende onderneming zijn en een zo’n flexibel mogelijke opvang verzorgen. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan het vergemakkelijken van de combinatie zorg en arbeid. Wij zijn van mening dat opvang van kinderen zo dicht mogelijk bij huis in hun vertrouwde omgeving moet plaats vinden.

Wij werken met gediplomeerde kinderleidsters (bijv. minimaal SPW-niveau 3), stagiaires zijn altijd boventalig aanwezig. Het voordeel van deze kleinschaligheid is dat wij uw kind persoonlijke aandacht kunnen geven. Wij werken met een verticale groep. Dit is een groep kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Op deze manier wordt de gezinssituatie van een groot gezin zoveel mogelijk benaderd en worden kinderen positief beïnvloed in hun ontwikkeling. Bovendien wordt bij een verticale groep niet verplicht gewisseld op een bepaalde leeftijd. Hierdoor krijgen de leidsters de gelegenheid uw kind goed te leren kennen en kunnen zij inspelen op hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Over ons

Wij vinden het erg belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij Rainbow KidZ. De basis hiervoor wordt gevormd door de veilige en vertrouwde omgeving op ons kinderopvang. Hierbij speelt vervolgens de afstemming van de situatie thuis met die van onze opvang een belangrijke rol. Het is voor ouders van belang te weten wat er speelt en waarom dit gebeurt. U kunt bij ons op de opvang ons pedagogisch beleidsplan inzien of aanvragen. Deze wordt u ook altijd meegegeven tijdens het intakegesprek.

Maar nog leuker is het om eens bij ons binnen te wandelen. Wij kunnen u dan een rondleiding geven en vertellen waarom wij anders zijn! U zult al gauw de positieve sfeer proeven van Rainbow KidZ.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via telefoonnummer 8687240.

Met vriendelijke groet,
Team Rainbow KidZ