Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van ouders/verzorgers met kinderen op de Kinderopvang te behartigen. Maar wat houdt dat eigenlijk in en wat doet de commissie dan? De oudercommissie vergadert gemiddeld 1× per 4 maanden. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan bod. Kinderopvang Rainbow KidZ wordt ondersteund door de oudercommissie. Daarnaast houdt de oudercommissie zich ook bezig met het meedenken en organiseren van een aantal activiteiten, zoals het jaarfeest, en de ouderavonden. Ook bespreken wij ideeën, suggesties en signalen (zowel positieve als negatieve) van andere ouders/verzorgers en ondernemen zo nodig acties.

Zo kan de oudercommissie onder andere advies uitbrengen over het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, veiligheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten. De oudercommissie bestaat uit ouders die geheel op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid van Kinderopvang Rainbow KidZ. Zij komen periodiek bijeen om te vergaderen over de gewenste onderwerpen. De goedgekeurde notulen zijn in principe openbaar en zijn inzichtelijk op de locatie van de kinderopvang.